AVVU-Borrel 14 Oktober 2016 @ Grand Café Mahler

avvu-borrel-14-oktober

Panelbijeenkomst: Wat betekent de Alliantie voor jouw Opleiding?

De AVVU presenteert op woensdag 28 september weer een panelbijeenkomst met als thema ‘De alliantie en de gevolgen voor de opleiding tot medisch specialist’.

  • Wat zijn de gevolgen voor jouw opleidingsschema?
  • Hebben we straks twee keer zoveel opleiders?
  • Reizen we straks heen en weer tussen locatie VUmc en AMC?

Laat je tijdens de panelbijeenkomst bijpraten en ga in discussie met:

  • Marc Koster, programmadirecteur Alliantie
  • Saskia Peerdeman, hoofd COC van het VUmc
  • Olivier Busch, hoofd COC van het AMC
  • Marcel Levi, voorzitter RvB van het AMC

 

Voor wie?   AIOS / ANIOS /arts-onderzoekers

Wanneer?   Woensdag 28 september 2016

Locatie:       De Waver

Aanvang:    Inloop vanaf 17.15 uur. (Iets later? Loop gerust binnen.)

Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

panelbijeenkomst-woensdag-28-september-2016

panelbijeenkomst-woensdag-28-september-2016

AIOS Upgrade

Op vrijdag 28 oktober 2016 presenteert De Jonge Specialist opnieuw het landelijke AIOS-congres: AIOS Upgrade! Het thema dit jaar is Thinking Forward. Tijdens het congres zullen onderwerpen de revue passeren als ‘leiderschap in het dagelijkse leven,’ ‘hoe je als AIOS alle ballen in de lucht houdt,’ ‘gezonde voeding tijdens de nachtdienst’ en ‘individualisering.’ Ook zal deze dag opnieuw de opleider van het jaar gekozen worden.

Tijdens AIOS Upgrade kun je je eigen programma samenstellen, door een keuze te maken uit een breed aanbod van professionele workshops. Er zijn 4 workshoprondes die elk 55 minuten duren.

 

Wanneer: Vrijdag 28 oktober 2016, 9.00-17.00 uur

Locatie: Ijsseldelta Centrum te Zwolle

Kosten: Gratis (!) voor leden van De Jonge Specialist

 

Meer informatie: www.dejongespecialist.nl/aiosupgrade

In sommige opleidingsregio’s is DOO-accreditatie toegekend.

 

AIOS Upgrade 2016

Welkom!

Welkom op de website van de Arts-Assistenten Vereniging van het VU Medisch Centrum!

De Arts-Assistenten Vereniging van het VU medisch centrum (AvVU) is de belangenvereniging voor alle arts-assistenten van de VU, zowel AIOS als ANIOS.
De AvVU heeft een aantal kerngebieden, namelijk werk, opleiding en sociale activiteiten.  De AvVU vormt een aanspreekpunt voor iedere arts-assistent in het ziekenhuis en anderzijds voor overheden, de Raad van Bestuur en vertegenwoordigers.

Vertrouwenspersoon VUmc

Vertrouwenspersoon VUmc
AIOS kunnen problemen ervaren in hun opleiding die binnen het opleidingskader moeilijk te bespreken zijn. In zulke gevallen is er de mogelijkheid de vertrouwenspersoon te benaderen. Het gaat hier om problemen die verband houden met de opleiding of werkzaamheden voor de opleiding, zonder dat er van een geschil sprake is. Het kan ook gaan om negatieve beoordelingen of samenwerking binnen de groep (AIOS). Indien er sprake is van een geschil kan de AIOS dit met de centrale opleidingscommissie (COC) bespreken. Deze kan waar nodig ook bemiddelen tussen AIOS en opleider. De vertrouwenspersoon behandelt geen juridische kwesties. Voor problemen met omgangsvormen kan de AIOS zich wenden tot de vertrouwenspersoon ‘(on)gewenste omgangsvormen ‘.

De taak van de vertrouwenspersoon is de AIOS ruimte te bieden voor gesprek en het aangedragen probleem te onderzoeken, dit kan vaak op een informele manier. De vertrouwenspersoon ziet erop toe dat de kwestie in vertrouwen behandeld wordt. Hij of zij kan een adviserende of begeleidende rol hebben. Ook kan de vertrouwenspersoon verwijzen naar verdere behandeling door het COC. Er is één mannelijke, en één vrouwelijke vertrouwenspersoon die door de COC en de AvVU is benoemd.
Deze vertrouwenspersonen zijn emeritus hoogleraar Paul Lips, interne geneeskunde (p.lips@vumc.nl) en professor Christina Vandenbroucke-Grauls, medische microbiologie en infectiepreventie (vandenbrouckegrauls@vumc.nl)

De Jonge Specialist

De Jonge Specialist (DJS) is de landelijke beroepsvereniging van alle artsen (niet) in opleiding tot medisch specialist en geregistreerde profielartsen. DJS is ontstaan door het samengaan van de Landelijke Vereniging voor Medisch Specialisten in Opleiding (LVAG) en De Jonge Orde (DJO) op 1 januari 2014.

De Jonge Specialist behartigt de belangen van alle artsen in opleiding tot specialist (AIOS). Daarmee vertegenwoordigt DJS ruim 6000 AIOS, ANIOS, profielartsen en arts-onderzoekers.

Wil je meer weten over De Jonge Specialist doet, wat DJS voor jou kan betekenen en hoe je lid kunt worden? Kijk op de site van De Jonge Specialist.

Individualisering opleidingsduur

Met ingang van 1 juli 2014 geldt voor medisch specialisten in opleiding de nieuwe regelgeving voor individualisering van de opleidingsduur. Doel van de nieuwe regeling is het mogelijk te maken dat de AIOS zo lang als nodig en zo kort als verantwoord wordt opgeleid, waarbij de eindcompetenties door de AIOS behaald kunnen worden. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft regelgeving voor individualisering van de opleidingsduur vastgesteld en de minister van VWS heeft hier mee ingestemd.  

Wil je weten of individualisering van de opleidingsduur ook in jouw geval mogelijk is? Kijk dan op: http://www.specialistenopleidingopmaat.nl/